(Her)voegen kassei

Wie kent het probleem niet? In het vroege voorjaar kruipt onkruid tussen de tegels en de stenen van de oprit of het terras. Het verwijderen hiervan is een vervelende en tijdrovende bezigheid. Een klus die bovendien om de paar weken moet worden herhaald. In vele situaties raken de voegen van de bestrating zelfs leeg en onstaan er verzakkingen als gevolg van het wegkrabben, borstelen of vervranden van onkruid

Door de bestaande voegen te verwijderen en deze nadien terug op te vullen met een speciale, duurzame voegmortel, wordt onkruidvorming voor altijd voorkomen en is de bestrating bestand tegen een grotere belasting doordat de stenen vaster komen te liggen.

  • Verwijderen van mos, onkruid en vervuiling op de kassei en natuursteen
  • Verwijderen van de bestaande voegvulling tussen de kasseien tot de noodzakelijke minimumdiepte. Het verwijderde slib wordt meegenomen en verwerkt volgens de wettelijke bepalingen
  • Opnieuw invoegen van de kassei door middel van het aanbrengen van een kwalitatieve, gemodificeerde mortelspecie als nieuwe voegvulling. Deze mortelspecie is waterdicht, vorstvrij, krimparm en onkruidbestendig
Elektriciteit
© copyright 2010 Wim Heyvaert